Bestuur
Bestuur:
  Voorzitter: Gerard van den Dries 06 2917 8033
      Voorzitter@bridge82.nl
  Vice-voorzitter: Leo Verhoeckx  06 5372 4995
      leo@bridge82.nl
  Secretaris: John Mersel 06-5178 5018
      Secretaris@bridge82.nl
  Penningmeester: Michel Michielse 06 4112 3074
      Penningmeester@bridge82.nl 
  Wedstrijdleiding: Bob Spruijt 06 2096 4211
      Wedstrijdleiding@bridge82.nl
  Bestuurslid: Plony Rommelse 0162 461207
      plony@bridge82.nl
Technische Commissie:
  Voorzitter: Bob Spruijt TC@bridge82.nl
  Lid: Jaap Sneeuw  
  Lid: Mary Verhoeckx  
  Lid: Jan Butter  
 
  Arbiters: E. van Boxel, J.A. Butter, Plony Rommelse, J.W. Sneeuw, M. Verhoeckx-Rehermann, L. Verhoeckx, Michel Michielse
 
  Docenten E. van Boxel, L. Verhoeckx, Michel Michielse, Wilma Leemans
Secretariaat:
  Dr. Vlimmenstraat 5   Secretaris@bridge82.nl
  4906 EG Oosterhout    info@bridge82.nl

Lidmaatschap:

  Contributie: 62,00 € één avond, 92,00 € twee avonden.
  IBAN: NL58 INGB 0005 3875 20 t.n.v. Bridge 82, Dongen
Lokatie:
  De Cammeleur Hoge Ham 126, 5104 JK Dongen Tel: 0162 312000, www.donckhuys.nl
  Dinsdagavond:

Aanvang 20.00 uur rookvrij A, B en C lijn.

  Donderdagavond: Aanvang 19.45 uur rookvrij A, B en C lijn, met pauze.
  Wintercompetitie: 6/7 periodes van 5 avonden, aantal leden gelijkmatig verdeeld over de lijnen, per deelcompetitie promoveren en degraderen er 25% van de paren.
 

Zomercompetitie:

12 avonden aanvang 19.45 uur, indeling per avond en belangstelling.
Note:
  Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden.
Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. 

Opzeggen lidmaatschap dient 6 weken voor einde jaar te geschieden.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. 
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen.
De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Lidmaatschap opzeggen aanpassen mail naar secretaris@bridge82.nl

Statuten
Clubwedstrijdreglement
Huishoudelijk reglement
Inschrijfformulier Bridge82
Bridge Bond NBB