Bestuur
Bestuur:
  Voorzitter: Gerard van den Dries 06 2917 8033
      Voorzitter@bridge82.nl
  Secretaris: Sonja van Heteren 06 5114 0812
      Secretaris@bridge82.nl
  Penningmeester: Ans van Heteren 06 4613 8763
      Penningmeester@bridge82.nl 
  Wedstrijdleiding: Ed van Boxel 06 3659 2038
      Wedstrijdleiding@bridge82.nl
  Bestuurslid: Ad van Loon 06 2044 7725
      ad@bridge82.nl
Technische Commissie:
  Voorzitter: Ed van Boxel TC@bridge82.nl
  Lid: Jan Butter TC@bridge82.nl
  Lid: Mary Verhoeckx TC@bridge82.nl
  Lid: Jaap Sneeuw TC@bridge82.nl
  Lid: Plony Rommelse TC@bridge82.nl
 
  Arbiters: E. van Boxel, J.A. Butter, Plony Rommelse, J.W. Sneeuw, M. Verhoeckx-Rehermann, L. Verhoeckx.
 
  Docenten E. van Boxel, L. Verhoeckx, Wilma Leemans
Secretariaat:
  Gropiusstraat 5   Secretaris@bridge82.nl
  5103NT Dongen    info@bridge82.nl

Lidmaatschap:

  Contributie: 77,00 € één avond, 112,00 € twee avonden. Cursisten 17,50
  IBAN: NL58 INGB 0005 3875 20 t.n.v. Bridge 82, Dongen
Lokatie:
  De Cammeleur Hoge Ham 126, 5104 JK Dongen Tel: 0162 312000, www.donckhuys.nl
  Dinsdagavond:

Aanvang 19.45 uur rookvrij A, B en C lijn.

  Donderdagavond: Aanvang 19.45 uur rookvrij A, B en C lijn, met pauze.
  Wintercompetitie: 6/7 periodes van 5 avonden, aantal leden gelijkmatig verdeeld over de lijnen, per deelcompetitie promoveren en degraderen er 25% van de paren.
 

Zomercompetitie:

12 avonden aanvang 19.45 uur,met pauze, indeling per avond en belangstelling.
Note:
  Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden.
Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. 

Opzeggen lidmaatschap dient 6 weken voor einde jaar te geschieden.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. 
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen.
De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Lidmaatschap opzeggen aanpassen mail naar secretaris@bridge82.nl

Statuten
Clubwedstrijdreglement
Huishoudelijk reglement
Inschrijfformulier Bridge82
Bridge Bond NBB