"Montreal opening en relay biedingen"
 
 
"Montreal Relay" is populair geworden door Eric Kokish. Een opening in een hoge kleur belooft een 5+ kaart hoog; een 1 opening belooft tenminste een 4+ kaart ; en dus, wanneer je een 4-4-3-2 opening hebt dan open je conventioneel met 1. Het komt statistisch ongeveer in 10% van de gevallen voor dat de 1 opening "kort" is. Het 1 antwoord op de 1 is conventioneel en ontkent een 5-kaart of terwijl een antwoord van 1/ een 5-kaart belooft.

De 1 opening en de daarbij behorende antwoorden:
 
Punten aantal   Antwoorden    
 
0-5 punten   pas       1 met 0-5 punten en een 4-4-4-1 verdeling?
 
6-9 punten   1 = geen 5+kaart /   Openaars 2 rebid is forcing
    1 = 5+kaart   Hierna:
    1 = 5+kaart   belooft een rebid een 6+kaart in die kleur
    1SA = geen 5+kaart   belooft een nieuwe kleur tenminste een 4+kaart
            of steun je met een 3+kaart met daarin een Aas of Heer
 
10-12 punten   2 = 5+kaart   Openaars 3 is ronde forcing
    2 = 5+kaart   Hierna is:
    2 = 6+kaart   het antwoord 1 niveau hoger: 10 punten
    2 = 6+kaart   het antwoord 2 niveau's hoger: 11 punten
    2SA = geen 5+kaart hoog   het antwoord 3 niveau's hoger: 12 punten
 
13+ punten   3 = 5+kaart   Openaars 4 is ronde forcing
    3 = 5+kaart   Hierna belooft:
    3 = 6+kaart   4 = 13-14 punten
    3 = 6+kaart   4 = 15-16 punten
    3SA = geen 5+kaart hoog   4 = 17-18 punten
            5SA = 19+ punten

 
  Met een of twee 4-kaarten hoog en 13 punten wordt 2SA geboden zodat partner zijn/haar 4-kaart hoog kan bieden indien hij/zij er een heeft. Zonder 4-kaart hoog en 13 punten bied je 3SA.


Antwoorden na 1-1:

 
Noord   Zuid   Noord   Betekenis
1           Noord ontkent een 5-kaart hoog en/of een SA hand.
1   1       Zuid ontkent een 5-kaart hoog.
1   1   1   Noord belooft een 4-kaart . (Met een 5-kaart harten was met 1 geopend)
        1   Noord belooft een 4-kaart . (Met een 5-kaart schoppen was met 1 geopend)
        1SA   Noord ontkent een 4-kaart / en ook een 6-kaart . (Mogelijke verdelingen: 3-3-4-3, 3-2-4-4, 3-2-3-5, etc.)
        2   Noord belooft een 6+kaart .
        2   Noord biedt reverse met 15-16 punten en een 5+kaart en een 4+kaart .
        2   Noord biedt reverse met 15-16 punten en een 5+kaart en een 4+kaart .
        2   Noord biedt reverse met 15-16 punten en een 5+kaart en een 4+kaart .
        2SA   Noord belooft 18-19 punten zonder 4-kaart hoog en een gebalanceerde hand. (Met 15-17 zou met 1SA geopend zijn)
        3   Noord belooft een eenzijdige klaveren kaart.
        3   Noord biedt een Splinter; een single- of nulton .
        3   Noord biedt een Splinter; een single- of nulton .
        3   Noord biedt een Splinter; een single- of nulton .


Voorbeelden:

 
Noord   Zuid        
ABxx
HVxx
Hxx
xx
           
Biedingen:           Betekenis
1           Met een 4-4-3-2 verdeling zonder 4-kaart ruiten moet noord conventioneel met 1 openen. Deze 1 opening moet natuurlijk geallerteerd worden!
 
Noord   Zuid        
ABxx
HVxx
Hx
xxx
  HVx
Txx
VBxx
Bxx
       
Biedingen:           Betekenis
1   1       Zonder 5-kaart hoog moet zuid wel met 1 antwoorden.
Met een 5-kaart hoog zou hij deze kleur geboden hebben en met twee 5-kaarten hoog zou hij eerst 1 geboden hebben.
 
Noord   Zuid        
AHxx
HVx
x
AHxx
  HVx
Txx
VBxx
Bxx
       
Biedingen:           Betekenis
1   1       Noord opent zonder 5-kaart hoog 1. Zonder 5-kaart hoog antwoord zuid 1.
3           Noord toont zijn splinter in ruiten. Het Splinterbod gaar niet aan het 3SA-niveau voorbij zodat dit nog altijd het eindbod kan worden.
De Splinter belooft 18-19 punten en heeft enige sleminterresse.