Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (type-)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en wordt mitsdien door de samensteller(s) en/of (het bestuur van) Bridge82 geen aansprakelijkheid aanvaard.
Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van het bezoeken, downloaden, of anderszins gebruik van deze site.
Leden van de vereniging Bridge82 en/of deelnemers en/of bezoekers van door of namens en/of de vereniging Bridge82 georganiseerde wedstrijden, toernooien en/of evenementen, kunnen aan deze site en de berichtgeving daarop geen rechten ontlenen.
Voor informatie over de toernooien, wedstrijden,  het competitieprogramma, etc., dient u zich altijd te vergewissen van de officiële berichtgeving van toernooi- en/of wedstrijdleiding en//of competitieleider. Bij twijfel: Neem met hen contact op!

Voorts kan het zo zijn dat deze site materiaal bevat dat afkomstig kan zijn van derden, waaronder andere sites; zo daarop enig auteursrecht, copyright of ander intellectueel eigendomsrecht rust, en de aantoonbaar rechtmatige eigenaar daarvan niet wenst dat deze gegevens op de onderhavige site worden gebruikt, zal een en ander op eerste daartoe strekkend verzoek worden verwijderd, ondanks het feit dat het internet met name is bedoeld tot uitwisseling te geraken van zoveel mogelijke informatie.
Met inachtneming van het vorenstaande is het eenieder dan ook toegestaan de inhoud van deze site te downloaden, gebruiken, etc..

Deze site maakt gebruik van "frames";  via deze site kunt u één of meerdere andere websites bezoeken. Deze andere websites zijn evenwel door derden samengesteld. Derhalve aanvaarden wij evenmin aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van die andere website(s) en eventuele geschonden auteursrechten gedaan door deze sites.

Indien u enig gedeelte van de Bridge82 website bezoekt wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.